Język
Numer bieżący
Aktualności
Numery Archiwalne
Szukaj
Wydarzenia
 » 
Strona główna
 
Czasopismo
Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

KOMUNIKAT
Redakcja Kwartalnika Ortopedycznego uprzejmie informuje, że na mocy komunikatu nr 8 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31.03.2009 zawierającego wykaz czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej czasopismo Kwartalnik Ortopedyczny otrzymało 6 punktów za umieszczane publikacje naukowe. Całość komunikatu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w załączniku do komunikatu nr 8 ( część C wykazu czasopism). Adres internetowy strony: www.nauka.gov.pl

KOMUNIKAT

             Informuję, że ze względów formalnych i fizycznych jestem zmuszony zawiesić wydawanie kolejnych numerów czasopisma naukowego „Kwartalnik Ortopedyczny”, wobec powyższego uprzejmie proszę o czasowe nieprzysyłanie prac do Redakcji. 

Wszystkich  Czytelników i Autorów prac bardzo przepraszam. Przesyłam wyrazy uszanowania. 

                Redaktor  Naczelny Prof. zw.dr hab.n.med. Krystian Żołyński

Copyright © Kwartalnik Ortopedyczny  2016
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.